01/10/2019

GOLDSCHMIDTITE nowy minerał odkryty w diamencie

Na kanadyjskim Uniwersytecie Alberta, w pojedynczym ziarnie skały stanowiącej inkluzję kryształu diamentu, odkryto nowy minerał, któremu nadano miano GOLDSCHMIDTITE, na cześć twórcy geochemii Victora Moritza Goldschmidta. Autorką odkrycia jest doktorantka wspomnianego uniwersytetu Nicole Meyer. Diament, z którego pochodzi odkryty minerał został znaleziony w Południowej Afryce w Koffiefontein pipe (pipe oznacza komin kimberlitowy). Diament powstał w temperaturze 1200˚C, około 170 kilometrów pod powierzchnią Ziemi , czyli w górnej warstwie płaszcza Ziemi (jest to warstwa pomiędzy skorupą ziemską a zewnętrzną częścią jądra). Biorąc pod uwagę, że dotarcie do płaszcza jest niezwykle trudne przy obecnych możliwościach technologicznych, naukowcy wykorzystują badania dotyczące inkluzji znajdujących się w diamentach oraz innych kamieniach formujących się na znacznych głębokościach. Niezwykle interesujący jest skład chemiczny nowego minerału. Goldschmidtite charakteryzuje się wysoką koncentracją takich pierwiastków jak niob, potas oraz pierwiastki ziem rzadkich: lantan i cer. Jest to ciekawe, gdyż jego skład bardzo się różni od składu chemicznego płaszcza ziemskiego, w którym dominują magnez i żelazo. Badania dotyczące nowego odkrycia zostały opublikowane w „American Mineralogist” (wydanie z września 2019) pod tytułem: Goldschmidtite, (K,REE,Sr)(Nb,Cr)O3: a New Perovskite Supergroup Mineral Found in Diamond from Koffiefontein, South Africa”.

Autor: Kinga Dziekońska