Czystość diamentów

Za najcenniejsze uważa się diamenty bez żadnych zanieczyszczeń i skaz, czy to wewnętrznych czy zewnętrznych. To właśnie te najczystsze diamenty mają największą wartość i są wybierane przez kolekcjonerów i inwestorów. 

Rodzaje inkluzji (zanieczyszczeń) w diamencie

Jednakże w znacznej większości diamentów można znaleźć wewnętrzne inkluzje (wrostki) oraz “skazy” zewnętrzne. Wewnętrzne cechy diamentu powstały podczas jego formowania, natomiast zewnętrzne mogły być stworzone przez naturę, jak i przez człowieka podczas obróbki tego cennego minerału. Do inkluzji diamentu można zaliczyć kryształy innych minerałów tj. grafit, granat, peridot a także diament, oraz skazy uformowane w trakcie krystalizacji. Na zewnątrz diamentu można znaleźć np. pozostałości surowego kryształu, z którego pozyskano konkretny diament (naturalia), a także skazy powstałe w procesie szlifowania diamentu.  

Informacje na temat inkluzji diamentu znajdują się na certyfikacie w postaci opisu słownego lub symboli graficznych na tzw. “mapce” reprezentującej diament. Cechy wewnętrzne zaznacza się na czerwono, zewnętrzne za zielono. 

Klasyfikacji czystości diamentów dokonuje się za pomocą gemmologicznej lupy o dziesięciokrotnym powiększeniu. Do badania najczystszych diamentów korzysta się z mikroskopu. 

Skala czystości stworzona przez GIA

FL - (Flawless) -  diament czysty, wolny zarówno od znamion wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

IF - (Internally Flawless) - diament czysty, wolny od znamion wewnętrznych, w specjalistycznym badaniu wykazuje jedynie minimalne znamiona zewnętrzne.

VVS1, VVS2 - (Very Very Slightly Included) - bardzo, bardzo małe zanieczyszczenia (inkluzje), bardzo trudne do dostrzeżenia pod 10-krotnym powiększeniem.

VS1, VS2 - (Very Slightly Included) - nieznaczne, drobne znamiona wewnętrzne, trudne do dostrzeżenia w badaniu przy dziesięciokrotnym powiększeniu.

SI1, SI2 - (Slightly Included) - małe zanieczyszczenia w większości przypadków niewidoczne gołym okiem, natomiast zawsze dostrzegalne w badaniu przy 10-krotnym powiększeniu.

I1, I2, I3 (Included 1, 2, 3. Zamiennie używa się też nazw P1, P2, P3) - diamenty o niskiej klasie czystości z zanieczyszczeniami widocznymi gołym okiem.

Sprawdź ofertę

Nowe w ofercie