POLITYKA PRYWATNOŚCI

E-DIAMENTY.PL chroni i szanuje Twoją prywatność oraz przestrzega nowej dyrektywy unijnej – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) 2016/679/UE, które ma na celu zwiększenie zakresu ochrony i praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

Podanie danych jest dobrowolne oraz niezbędne do:

  • realizacji zamówienia, w przypadku złożenia zamówienia
  • rejestracji profilu na stronie E-DIAMENTY.PL, w przypadku założenia konta użytkownika

Administratorem danych jest:

E-DIAMENTY.PL  YES Biżuteria S.A.

ul Świerzawska 1

60-321 Poznań

NIP: 778-01-71-607

REGON: 630182051

wpisana do KRS pod numerem: 0000743417, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4 579 480,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Tomasza Kwiatkiewicza, upoważnionego do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS.

Cel gromadzenia danych: przesyłanie informacji handlowej/newsletter/ rejestracja profilu i obsługa zamówień.

Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

Gromadzone dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, nazwa firmy.

Okres przetwarzania: do chwili rezygnacji z wysyłania newslettera przez E-DIAMENTY.PL lub do chwili wycofania zgody / do chwili usunięcia profilu przez użytkownika.

Podmiot danych osobowych ma w każdej chwili możliwość dostępu do danych i ich edytowania oraz usunięcia.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można wycofać przesyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@e-diamenty.pl

Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane agencji e-marketingowej w celu wykonania zleceń złożonych przez administratora.

Skargę związaną z przetwarzaniem danych można zgłosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Nowe w ofercie