POLITYKA PRYWATNOŚCI

E-DIAMENTY.PL chroni i szanuje Państwa prywatność oraz przestrzega obowiązującego od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, natomiast jest niezbędne do:

  • realizacji zamówienia, w przypadku złożenia zamówienia
  • rejestracji profilu na stronie E-DIAMENTY.PL w przypadku założenia konta użytkownika

ADMINISTRATOR DANYCH:

E-DIAMENTY.PL chroni i szanuje Państwa prywatność oraz przestrzega obowiązującego od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, natomiast jest niezbędne do:

  • realizacji zamówienia, w przypadku złożenia zamówienia
  • rejestracji profilu na stronie E-DIAMENTY.PL w przypadku założenia konta użytkownika

PROFILOWANIE:

Udostępnione przez Państwa dane, jeśli została wyrażona na to zgoda, przetwarzamy również w celach marketingowych. Cele te obejmują w szczególności przedstawianie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Państwa zainteresować, jak również innych informacji promujących produkty dostępne na stronie E-DIAMENTY.PL. Zależy nam, aby treści, które będziemy prezentować na naszej stronie były dopasowane do Państwa zainteresowań, dlatego stosujemy zautomatyzowane mechanizmy przetwarzania informacji tzw. profilowanie. Zaznaczamy jednak, że w żadnym przypadku nie stosujemy tych mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji, czyli akcji, które miałyby mieć wpływ na dostępność i możliwość skorzystania przez Państwa z oferowanych przez nas usług.

KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane osobowe będą udostępniane tylko naszym zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług, czyli firmom, przetwarzającym Państwa dane na nasze zlecenie. Mogą to być, np. firmy analizujące ruchy użytkowników na naszej stronie internetowej lub świadczące usługi dostosowujące treści strony do Państwa zainteresowań. Państwa dane będą także udostępniane naszym partnerom uczestniczącym bezpośrednio w procesie obsługi sprzedaży, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, osobom zarządzającym lub kurierom. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane agencji e-marketingowej w celu wykonania zleceń złożonych przez administratora. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane organom takim jak sądy czy policja - czyli instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.

Możemy także udostępniać anonimowe dane zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności produktów i usług dla użytkowników, a w tym zakresie dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich. Tymi podmiotami w naszym przypadku są:

Google LLC. (siedziba: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) dla narzędzi Google,

Meta Platforms, Inc. (siedziba: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA) dla narzędzi i reklam Facebook.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza YES Biżuteria S.A. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Nie będziemy przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Państwa danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba, że wymagać tego będzie proces świadczenia naszych usług. Przekazując dane osobowe do państw trzecich podejmiemy niezbędne środki do zapewnienia, że przekazanie to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych tzn. odbiorcy danych pochodzić będą z krajów, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych lub są odbiorcami ze Stanów Zjednoczonych, którzy certyfikowali zgodność z programem Tarczy Prywatności (Privacy Shield) UE-USA.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

Celem gromadzenia danych osobowych jest: przesyłanie informacji handlowej/ rejestracja profilu i obsługa zamówień. Używamy Państwa  danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online na E-DIAMENTY.PL w celu przetwarzania Państwa zamówień i ewentualnych zwrotów oraz wysyłania Państwu powiadomień o statusie dostawy, informacji w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów lub pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail bądź telefonicznie. Będziemy używać Państwa danych osobowych także do zarządzania Państwa płatnościami. Będziemy też używać Państwa danych do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów. Dzięki danym osobowym możemy Państwa zidentyfikować i sprawdzić, czy Państwa wiek kwalifikuje do zakupów online, a także potwierdzić Państwa adres z podmiotami zewnętrznymi.

W każdym przypadku przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na podstawie prawnej, na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umową może być umowa zawarta zgodnie z regulaminem naszego sklepu internetowego E-DIAMENTY.PL. W przypadku marketingu, w tym profilowania, podstawą prawną jest Państwa dobrowolna zgoda.

W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora danych.

Dodatkowo jako Administrator możemy pobierać i przetwarzać następujące dane w następujących celach:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
Wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.- imię i nazwisko; - adres poczty elektronicznej; - numer telefonu; - adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); - nazwa firmy; - NIP.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Administrator może przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego wyłącznie po uzyskaniu zgody i przy braku sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.- adres poczty elektronicznej; - numer telefonu.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.- imię i nazwisko;- adres poczty elektronicznej;-numer telefonu;- adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
Wyrażenie przez Klienta opiniiArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.- imię i nazwisko;- adres poczty elektronicznej;-numer telefonu;
Prowadzenie ksiąg rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).- imię i nazwisko; - adres poczty elektronicznej; - numer telefonu; - adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); - nazwa firmy; - NIP.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.- imię i nazwisko; - adres poczty elektronicznej; - numer telefonu; - adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); - nazwa firmy; - NIP.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do chwili rezygnacji z wysyłania wiadomości przez E-DIAMENTY.PL, do chwili usunięcia konta przez użytkownika lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych.

PAŃSTWA PRAWA W STOSUNKU DO PRZETWARZANYCH DANYCH

W celu skorzystania z przysługujących praw wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail ze swoim żądaniem na adres e-mail: kontakt@e-diamenty.pl.

Jako użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane masz prawo do:

a) dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych - na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia RODO;

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie – za pomocą wniesionego do nasz żądania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – każdy kogo dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;

d) sprzeciwu wobec przetwarzania – za pomocą wniesionego do nas żądania;

e) sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – za pomocą wniesionego do nas żądania.

Nowe w ofercie