ZWROT DIAMENTÓW

W przypadku chęci odstąpienia od umowy oraz dokonania zwrotu zakupionych diamentów prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami:

 • W ciągu 14 dni od daty otrzymania diamentów, należy przesłać informację o zamiarze ich zwrotu (informacja ta musi być w formie pisemnej).
 • Diamenty powinny być dostarczone na adres siedziby firmy E-DIAMENTY.PL w ciągu 14 dni, licząc od dnia pisemnej informacji o zamiarze dokonania zwrotu.
 • Zwrócone diamenty nie mogą być uszkodzone ani ich wartość w jakikolwiek sposób umniejszona. W przeciwnym przypadku zwrócona kwota płatności zostanie umniejszona o koszt przywrócenia diamentów do ich stanu pierwotnego (o ile będzie to możliwe).
 • Diamenty należy zwrócić wraz z oryginalnymi certyfikatami oraz opakowaniami.
 • Diamenty sprowadzane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi (w przypadku diamentów sprowadzanych na indywidualne zamówienie klienta, w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata w wysokości 10% wartości kamienia).
 • Pieniądze zwracamy na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconych diamentów.
 • Klienci ponoszą tylko bezpośrednie koszty zwrotu diamentów.

Najważniejsze informacje szczegółowo:

 • Zgodnie z ustawą, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna i zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Zwrot towaru, w odniesieniu do którego klient skorzystał z prawa odstąpienia, musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za umniejszenie wartości diamentu, będące wynikiem korzystania z niego w niewłaściwy sposób.
 • Zwracany towar obejmować musi w każdym przypadku również oryginalne akcesoria tj. certyfikat i opakowanie.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (diamenty sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta).

UWAGA! W przypadku diamentów sprowadzanych na indywidualne zamówienie klienta w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata w wysokości 10% wartości kamienia. Przedpłata ta stanowi zadatek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi, jeśli klient zrezygnuje z zakupu.

 • Sprzedający zwraca kwotę na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania diamentu.
 • Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu diamentów.

W przypadku chęci zwrotu produktu prosimy wydrukować poniższy formularz, wypełnić i załączyć wraz z odsyłanym produktem

Do pobrania:

Nowe w ofercie