certyfikaty-diamentow-video

Zwrot diamentów

Najważniejsze informacje w skrócie:

- 14 dni od daty otrzymania diamentów na poinformowanie nas o zamiarze ich zwrotu (informacja o zamiarze zwrotu musi być w formie pisemnej).

- 30 dni na dostarczenie do nas zwracanych diamentów (licząc od dnia pisemnego poinformowania nas o zamiarze zwrotu).

- Jeśli zrobicie z diamentem coś co zmniejszy jego wartość, to otrzymacie odpowiednio mniej pieniędzy z powrotem.

- Diamenty należy zwrócić wraz z oryginalnymi certyfikatami i opakowaniami.

- Diamenty sprowadzane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi (w przypadku diamentów sprowadzanych na indywidualne zamówienie klienta w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata 10% wartości kamienia).

- Pieniądze zwracamy na wskazane przez Was konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania diamentów z powrotem lub dostarczenia przez Was dowodu ich odesłania.

- Jako klienci ponosicie tylko bezpośrednie koszty zwrotu diamentów.

Najważniejsze informacje szczegółowo:

- Zgodnie z ustawą kupujący ma prawo odstąpienia od umowy kupna i zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zwrot towaru, w odniesieniu do którego klient skorzystał z prawa odstąpienia, musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić diament niezwłocznie, chyba że sprzedający zaproponował, że sam go odbierze.

- Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości diamentu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania diamentu.

- Zwracany towar obejmować musi w każdym przypadku również oryginalne akcesoria.

- Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (diamenty sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta).

UWAGA!!! W przypadku diamentów sprowadzanych na indywidualne zamówienie klienta w celu realizacji zamówienia konieczna jest przedpłata 10% wartości kamienia. Przedpłata ta stanowi zadatek w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega zwrotowi jeśli klient zrezygnuje z zakupu!

- Sprzedający zwraca kwotę ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu diamentów.

W przypadku chęci zwrotu produktu prosimy wydrukować poniższy formularz, wypełnić i załączyć wraz z odsyłanym produktem.

Formularz zwrotu

Prosimy również zapoznać się z dodatkowymi informacjami.

Pouczenie do zwrotu

Pełna wersja ustawowo wymaganych informacji dotyczących polityki zwrotów oraz praw klienta znajduje się w regulaminie sklepu.

Regulamin sklepu