poradnik-szlif-video

Szlif diamentów

Diament zamienia się w brylant dzięki szlifowi brylantowemu. Powinien on wydobywać z kamienia jak najlepsze walory estetyczne i zapewniać korzystny efekt optyczny. Pełny, klasyczny szlif brylantowy zawiera nie mniej niż 57 „faset”: 33 w koronie i 24 w podstawie.

poradnik-szlif-animation
poradnik-szlif-obraz

Tylko dzięki właściwemu oszlifowaniu diamentu można dostrzec jego wspaniałą brylancję. To zjawisko powstaje w wyniku całkowitego, wewnętrznego odbicia światła od wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchni (faset). Podczas oceny szlifu dokładnej analizie podlegają kształt, proporcje oraz wykończenie szlifu. Ocenia się je w skali: Doskonały (Excellent) Bardzo Dobry (Very Good), Dobry (Good), Zadowalający (Fair) i Słaby (Poor). Tylko precyzyjnie wykonany szlif może sprawić, by światło przenikające przez diament uwalniało jego wewnętrzny ogień.

Niestety na rynku pojawiają się także kamienie, które po oszlifowaniu zachowują jak największą masę surowego diamentu kosztem proporcji szlifu. Można je rozpoznać po grubych rondystach i małych taflach. Zasadniczo rozróżnia się trzy rodzaje szlifu: szlif idealny gdzie wszystkie proporcje są zachowane, szlif głęboki w przypadku którego pawilon, czyli dolna część kamienia, jest zbyt głęboki oraz szlif płytki gdy pawilon jest zbyt płytki.
W obydwu przypadkach diament wydaje się ciemny i zdecydowanie traci na urodzie. Zły szlif powoduje znaczny spadek wartości brylantu. Ocena szlifu jest najtrudniejszą częścią procesu wyceny kamienia. Jest także najważniejsza – to właśnie jakość szlifu w dużej mierze decyduje o tej szczególnej właściwości brylantu – jego blasku.

poradnik-szlif-schemat

To właśnie blask jest dodatkową wartością diamentów. Jedynie najwięksi mistrzowie sztuki szlifierskiej potrafią wykonać szlif perfekcyjnie załamujący i odbijający promienie światła, które iskrzą się w brylancie niezwykłym ogniem.


Wśród diamentów można wyróżnić kamienie o szlifie brylantowym okrągłym (czyli brylanty) oraz o kształtach fantazyjnych, takich jak: markiza, owal, gruszka, serce, princessa, asscher

poradnik-szlif-obraz-2
poradnik-szlif-schemat-2