Czy to możliwe, aby diament zamieszkał w diamencie?

Czystość (Clarity) to jeden z kryteriów klasyfikacji diamentów. Patrząc okiem inwestora, te diamenty, które są idealnie czyste, czyli pozbawione jakichkolwiek znamion wewnętrznych (inkluzji, wrostków) oraz skaz zewnętrznych są najcenniejsze - są rzadkie i mają wyższą wartość. Jednakże z punktu widzenia studiów gemmologicznych kamienie z niezwykłymi inkluzjami są o wiele ciekawsze, gdyż stanowią cenne źródło wiedzy o diamentach, można na ich podstawie określić np. pochodzenie, a także wiek poszczególnych kryształów tego minerału.

Rodzaje inkluzji

Biorąc pod uwagę czas powstania inkluzji można je pogrupować w następujący sposób:

  • inkluzje protogenetyczne – powstały zanim ukształtował się kryształ „gospodarz”,
  • inkluzje syngenetyczne – powstały w tym samym czasie co kamień macierzysty,
  • inkluzje epigenetyczne – powstały po okresie kształtowania się kryształu macierzystego.

Inkluzje mineralne mogą być zarówno inkluzjami protogenetycznymi jak i syngenetycznymi. Można je jednak rozróżnić analizując ich formę krystalograficzną. Kryształy inkluzji protogenetycznych przybierają formę charakterystyczną dla systemu krystalograficznego, do którego należy dany minerał. Natomiast inkluzje syngenetyczne przybierają morfologię kryształu diamentu, w którym zostały uwięzione.

Inkluzjami w diamencie mogą być takie minerały jak: diament, grafit, oliwin, diopsyd, granat almandyn, chromowy spinel, rubin, kyanit. Wzmożone występowanie niektórych z tych minerałów na powierzchni ziemi badanego regionu, może być pomocne w poszukiwaniu nowych złóż diamentów.

Na zdjęciu tytułowym został pokazany kryształ diamentu w diamencie, natomiast na zdjęciach poniżej przedstawione zostały najciekawsze kryształy minerałów, jakie można znaleźć w diamentach.

Zdjęcie 1. Ilustruje niezwykle rzadki intensywnie niebieski kryształ kyanitu wewnątrz 2,23ct diamentu.

Zdjęcie 2. Pięknie uformowany kryształ rubinu w krysztale diamentu.

Zdjęcie 3. Pokazuje granat wewnątrz diamentu.

Inkluzje potrafią być fascynujące i zaskakujące, kolejnym przykładem, jak natura potrafi zaskakiwać nawet doświadczonych gemmologów jest diament Martioszka. jednakże na co dzień, dbamy o to, aby do naszych klientów trafiały diamenty o najlepszych parametrach czystości w najlepszej cenie i takie znajdują się w naszej ofercie.

Sprawdź ofertę

Autor: Kinga Dziekońska

Nowe w ofercie