DIAMENTOWA REWOLUCJA

Zmiany technologiczne dotarły do hermetycznego, opartego na osobistych relacjach świata  szlifierzy i dealerów diamentów.

Korzenie handlu diamentami wywodzą się z Indii, które były ich głównym dostawcą do Europy aż do XVIII w. Jeden z głównych szlaków handlowych wiódł przez Konstantynopol do Wenecji. Wraz z migrującymi obywatelami weneckimi, głównie pochodzenia żydowskiego, handel oraz umiejętności obróbki tego najtwardszego minerału przeniosły się do Antwerpii, która już w połowie XV wieku stała się europejskim centrum diamentowym i jest nim po dzień dzisiejszy. W XVIII w. rola głównego dostawcy diamentów przypadła Brazylii.

Jednakże prawdziwa gorączka diamentowa nastąpiła po odkryciu złóż w Afryce Południowej pod koniec XIX w. Piętnastoletni Erasmus Jacobs znajdując w 1866 roku diament, któremu nadano jakże trafne miano Eureka, nie przewidział, że w ten sposób jego imię zostanie zapisane na kartach historii.

W 1888 roku powstała korporacja De Beers Consolidated Mines Ltd. z siedzibą w Londynie, której założycielem był brytyjski businessman Cecil Rhodes. Nazwa De Beers pochodzi od nazwiska dwóch braci osadników, o holenderskich korzeniach, którzy byli właścicielami działki, na której powstały jedne z ważniejszych kopani należących do korporacji. W latach dwudziestych XX wieku De Beers przeszło w ręce rodziny Oppenheimer. Zasługą De Beers było stworzenie obowiązujących do dzisiaj zasad rządzących przemysłem diamentowym, obejmujących zarówno wydobycie i dystrybucję diamentów surowych, jak i marketing szlifowanych. Oddziałem odpowiedzialnym za skup, sortowanie, wycenę i dystrybucję surowych diamentów jest Central Selling Organisation (CSO). Za sprzedaż diamentów o jakości jubilerskiej odpowiada Diamond Trading Company (DTC), natomiast dystrybucja diamentów przemysłowych odbywa się poprzez De Beers Industrial Diamond Division.

Struktura dystrybucji diamentów na świecie

Diamond Trading Company sprzedaje diamenty akredytowanym dystrybutorom zwanym Sightholderami poprzez system „pudełek” (box). Sightholder przedstawia swoje zapotrzebowanie na odpowiednią ilość i jakość diamentów. Jego zamówienie zostaje zrealizowane w około 70% zgodnie z jego zapotrzebowaniem i przekazane w formie „pudełka”. Pozostałe 30%, zazwyczaj są to diamenty gorszej jakości, Sightholder poddaje analizie w jaki sposób zmaksymalizować zysk, pomimo gorszych parametrów surowca. System ten pozwala na równomierną dystrybucję zarówno lepszych, jak i gorszych diamentów.

De Beer stworzyło również system kontroli cen diamentów, dzięki któremu są one stabilne i wykazują tendencję wzrostową.

Kolejnym etapem drogi diamentu do odbiorcy końcowego jest jego obróbka. Sightholderzy albo sprzedają surowiec szlifierzom, albo obrabiają go sami. Oszlifowane diamenty trafiają do dealerów oraz hurtowników, następnie do producentów biżuterii, którzy zaopatrują hurtownie biżuterii. Poprzez sklepy detaliczne diament ostatecznie trafia do klienta indywidualnego. Przechodząc z rąk do rąk cena diamentu wzrasta kilkukrotnie.

Istotną rolę w handlu diamentami odgrywają bursy diamentowe, do których należą dealerzy, szlifierze i hurtownicy zajmujący się bezpośrednią wymianą diamentów. Tradycyjny uścisk ręki oraz hebrajskie słowa “Mazal U’Bracha” (powodzenia i błogosławieństwa), przypieczętowują transakcję, której nie spisuje się w formie kontraktu. Świat diamentów, jest bardzo hermetyczny i opiera się na osobistych kontaktach i budowanym przez lata zaufaniu.

Dostęp do tego świata dla osób spoza kręgu wtajemniczonych nie jest możliwy. Klient detaliczny nie może kupować diamentów w cenie dostępnej dla dealera. Nasza firma postanowiła zmienić tę sytuację tworząc platformę internetową E-DIAMENTY.PL, dzięki której można kupić diamenty bez marży całego łańcucha pośredników. Na E-DIAMENTY.PL agregowane są oferty dostawców diamentów z całego świata. Zakup odbywa się jak w sklepie internetowym, a diament ubezpieczoną przesyłką dostarczany jest do klienta.

Sprawdź ofertę

 Na co zwrócić uwagę przy zakupie diamentów?

Wartość diamentu szacuje się biorąc pod uwagę ustalone kryteria tj. masa (carat), barwa (colour), czystość (clarity) oraz szlif (cut) (tzw. 4C). Dodatkowo na cenę wpływa fluorescencja (skłonność materiału do emitowania energii świetlnej pod wpływem działania promieniowania UV). Generalnie im większa fluorescencja tym niższa wartość diamentu. Na wartości zyskują również diamenty opatrzone certyfikatem międzynarodowym oraz numerem laserowo wygrawerowanym na rondyście. Numer na kamieniu powinien korespondować z numerem na certyfikacie. Większość oferowanych przez nas diamentów posiada certyfikat międzynarodowy wystawiony przez jedno z trzech największych laboratoriów: GIA, HRD, IGI. Wspomniane laboratoria są placówkami naukowymi, których zadaniem jest badanie i sprawdzanie diamentów oraz szerzenie wiedzy na ich temat. Każdy diament, który trafia do certyfikacji jest skrupulatnie sprawdzany przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Jakie diamenty są najlepszą inwestycją?

Istnieją dwie szkoły inwestowania w diamenty. Według pierwszej najbezpieczniej kupować kamienie powszechnie używane w jubilerstwie tzn. o masie 0,50–1,00ct, barwie G, czystości VS i szlifie co najmniej bardzo dobrym. Druga zaleca wybór diamentów z najwyższej półki, czyli o masie od 1,00ct wzwyż, barwie D, czystości FL-IF oraz doskonałych parametrach szlifu (tzw. 3x Excellent), bez śladu fluorescencji. W ostatnim czasie obserwujemy też wzrost zainteresowania inwestorów diamentami o barwach fantazyjnych tzw. fancy colours. Wynika to z ich niezwykłej rzadkości, o czym świadczą liczby: na 10 000ct wszystkich diamentów tylko 1ct to diamenty o barwach fantazyjnych.

Rapaport Price List

Podstawowym źródłem wiedzy na temat handlu diamentami jest Rapaport Price List, czyli zestawienie w postaci tabeli, obowiązujących cen diamentów w zależności od ich parametrów. Jest to bardzo przydatne narzędzie pozwalające oszacować wzrost cen na przestrzeni określonego okresu czasu. Po raz pierwszy Rapaport Price List została przedstawiona w 1978 roku przez Martina Rapaporta, założyciela Rapaport Diamond Group. RapNet jest również miejscem, gdzie spotykają się kupcy oraz dealerzy diamentów z całego świata.

Od zarania dziejów diamenty są jedną z najlepszych form zabezpieczenia majątku i jego przenoszenia. W niewielkiej masie i objętości skumulowana jest niezwykle wysoka wartość. A poza tym... diamonds are forever.

Autor: Kinga Dziekońska

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertem (+48) 61 648 28 21 Pon. — Pt. 8-16

Nowe w ofercie