Światowa rada złota ma na celu modernizację London Gold Fix

Spotkanie Rady odbędzie się 7 lipca w Londynie, aby badać sposoby reformowania i aktualizowania London Gold Fix oraz globalne tendencje dla tego surowca. Rada stwierdziła, że zamierza zaprosić przedstawicieli banków, rafinerii, funduszy inwestycyjnych, sponsorów produktów inwestycyjnych, instytucje branżowe, banki centralne oraz przedstawicieli firm wydobywczych.

Celem forum będzie zapewnienie, że pełny zakres analiz i perspektyw rynkowych jest dyskutowany, rozumiany i wywierany jest wpływ na ewentualne zmiany w zależności od grupy.

„Każda reforma lub zmiana poprawki, muszą służyć potrzebom wszystkich uczestników rynku i spełniać dzisiejsze wymagania dotyczące przejrzystości, płynności i niezależny nadzór” – powiedział Dempster.

W ramach przygotowań do forum Rada określiła 5 zasad, do którego każdy zreformowany proces, lub alternatywny, powinny się kierować.

  1. Poprawka powinna być oparta na realizowanych transakcjach, a nie na zapisach lub oświadczeniach. 
  2. Cena powinna być przejrzysta i zbywalna, a nie tylko kwotą odniesienia..
  3. Dane wejściowe powinny być bardzo przejrzyste, opublikowane i poddane kontroli. 
  4. Poprawka powinna wynikać z głębokich analiz i płynnego rynku, gdzie znaczna część przepływów złota jest przedmiotem transakcji. 
  5. Rynek powinien reprezentować „fizycznie-dostarczalną” cenę, bo wiele osób chce skorzystać z fizycznej dostawy złota, w zależności od grupy.

Sprawdź ofertę certyfikowanych diamentów w cenach hurtowych

Sprawdź ofertę

Nowe w ofercie