Szkoła E-Diamenty.pl – 4C co oznaczają i jak powstały

Każdy diament, zakupiony zarówno w celach inwestycyjnych, jak i jubilerskich, powinien posiadać certyfikat międzynarodowy jednego z największych laboratoriów – GIA, HRD, IGI. Dodatkowo na rondyście diamentu znajduje się wygrawerowany laserowo numer, korespondujący z numerem na certyfikacie. Jest to najlepszy sposób weryfikacji autentyczności diamentu.

Jakie informacje można znaleźć na certyfikacie?

Na certyfikacie umieszczone są najważniejsze informacje dotyczące diamentu, czyli: numer identyfikacyjny, kształt i rodzaj szlifu, wymiary podane w milimetrach, masa podana w karatach (ct), barwa (color), czystość (clarity), wszystkie parametry dotyczące szlifu (szlif, poler, symetria – cut, polish, symmetry), fluorescencja, treść inskrypcji laserowej oraz uwagi jakiego rodzaju inkluzje występują w danym kamieniu i jaki mają wpływ na klasyfikację jego czystości. Umieszczone obok grafiki przedstawiają rzut boczny diamentu z opisem proporcji szlifu, oraz grafika, na której zaznacza się inkluzje. Na certyfikacie można zobaczyć również skale, według których klasyfikuje się poszczególne parametry diamentów. Dodatkowo umieszcza się kod QR. Certyfikaty poszczególnych laboratoriów, pomimo różnic w szacie graficznej, posiadają ten sam zestaw informacji.

Jeśli poszukujesz certyfikowanych diamentów w cenach hurtowych

Sprawdź ofertę

Jak powstał system klasyfikacji diamentów (Diamond Grading)?

Obecny system oceny i klasyfikacji diamentów powstał na bazie wcześniejszych, bardziej intuicyjnych metod porównywania poszczególnych kamieni. Na początku XIX wieku używano liter A, B, C. Później w użycie wprowadzono rzymskie cyfry I, II, III, IV oraz litery AAA, AA, A. Jednakże, sposób w jaki opisywano i klasyfikowano diamenty nie był jednolity i różnił się pomiędzy regionami.

Prekursorem systematyzowania wiedzy na temat diamentów jubilerskich był Robert M. Shipley, który w 1931 roku założył nieprofitową organizację The Gemological Institute of America, znaną jako GIA.

Kolejne lata, mając już doświadczenia z Paryża i Wielkiej Brytanii, Shipley przeznaczył na edukację świata jubilerskiego. W tym czasie powstaje również laboratorium dedykowane pracom badawczym nad kamieniami szlachetnymi. W 1934 roku Shipley założył the American Gem Society (AGS) stowarzyszenie/cech przeznaczone dla osób posiadających wiedzę gemmologiczną. Ten sam rok to czas powstania „Gems & Gemology” czasopisma wydawanego przez GIA po dzień dzisiejszy, poświęconego gemmologii. W latach 40-tych XX wieku GIA stworzył the International Diamond Grading System TM oparty na tzw. 4Cs (carat, color, clarity, cut).

W 1952 roku Richard T. Liddicoat razem z Marquisem Personem, Joe Phillipsem, Robertem Crowningshieldem i Bertem Krashes kontynuował badania mające na celu doskonalenie sytemu klasyfikacji i wyceny diamentów. W roku 1953 GIA formalnie potwierdziło powstanie systemu 4C. W 1955 roku wystawiono pierwszy certyfikat. W latach 70-tych, a potem 90-tych wprowadzono pewne zmiany, natomiast główne założenia systemu pozostały niezmienione.

Czy istnieją inne laboratoria i systemy klasyfikacji diamentów?

Najważniejszymi międzynarodowymi laboratoriami wystawiającymi certyfikaty są: wspomniany już GIA, oraz HRD i IGI.

HRDThe Diamond High Council (Hoge Raad voor Diamant) powstał w październiku 1973 roku, jako europejski odpowiednik GIA. Jego siedzibą jest Antwerpia w Belgii, czyli miasto uważane od wieków za stolicę diamentów.

IGI – International Gemological Institute został założony w 1975 roku, a jego pierwsze laboratorium powstało w Antwerpii i na chwilę obecną IGI może poszczycić się największą liczbą oddziałów rozsianych po całym świecie.

Istnieją również inne laboratoria zajmujące się certyfikowaniem diamentów, jednakże albo nie są honorowane na całym świecie, albo mają mniejszy, bardziej lokalny zasięg. Należą do nich m.in.:

World Jewellery Confederation inaczej CIBJO ( Confederation International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie des Diamants, Perles et Pierres)

American Gem Society (AGS)

International Diamond Council (IDC)

European Gemological Laboratory (EGL)

Autor: Kinga Dziekońska

Masz pytania? Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z naszym ekspertem (+48) 61 648 28 21 Pon. — Pt. 8-16

Nowe w ofercie