Zapraszamy do laboratorium HRD

Uczestnicy Antwerp Diamond Experience, które miało miejsce 22 – 24 października 2019 roku w Antwerpii, mieli okazję zapoznać się z działalnością HRD Antwerp, jednego z najważniejszych laboratoriów na świecie.

W 1973 roku, z inicjatywy rządu belgijskiego oraz przedstawicieli branży diamentowej, powstał Hoge Raad voor Diamant (HRD) lub inaczej Diamond High Council. W 2007 roku nastąpiła restrukturyzacja, w ramach której nastąpił podział Diamond High Council na dwie oddzielne struktury: The Antwerp World Diamond Centre (AWDC) oraz HRD Antwerp. AWDC skupiło swoją uwagę na propagowaniu i rozwijaniu handlu diamentami, zarówno surowymi, jak i szlifowanymi oraz na wspieraniu kontaktów B2B, natomiast HRD Antwerp stało się jednym z laboratoriów badających diamenty i wystawiających certyfikaty.

Sprawdź ofertę certyfikowanych diamentów w cenach hurtowych

Sprawdź ofertę

Komputerowe sprawdzanie koloru i innych parametrów

Laboratorium wyposażone jest w najbardziej zaawansowany technicznie sprzęt do badania diamentów oraz innych kamieni szlachetnych. Komputerowo sprawdza się nie tylko kolor, ale również takie parametry jak spektrum, fluorescencja, które pomagają stwierdzić czy diament jest naturalny, czy syntetyczny. Jednakże to człowiek kontroluje przebieg wszystkich procesów i analizuje dane.

Laserowe grawerowanie numeru na rondyście

Bardzo efektowne jest grawerowanie laserem numeru na rondyście, tego samego, który znajduje się na certyfikacie.

Dzięki takim instytucjom jak HRD Antwerp, klient może być pewny autentyczności zakupionego diamentu oraz, że został bardzo rzetelnie sprawdzony przez najlepszych gemmologów i ekspertów diamentów.

Autor: Kinga Dziekońska

Nowe w ofercie